Astrologische Huizen

Eerste Huis: Hoe laat jij jezelf zien in de buitenwereld; hoe kom je over bij de ander. Hoe sterk sta je in je schoenen?

 

Tweede Huis: Materie als veiligheid; zekerheid komt van binnenuit; veiligheid; motivatie; je talenten en de wijze van geld verdienen.

 


Derde Huis:
Snelle communicatie, luchtig, vluchtig, snel, beweging. Wijze van praten, confrontatie, mentale onrust. Broers, zussen.

 


Vierde Huis:
Gezin van geboorte en creatie. Gevoel komt in buitenwereld tot uiting. Hoe ga je om met je eigen gevoel en dat van de ander?

 

Vijfde Huis: Huis van spel, kind durven zijn; zelfstandigheid, ervaren, eigen autoriteit. Hoe veilig voel jij je in jezelf; acceptatie van jezelf.

 

 

Zesde Huis: Huis van werk, preventieve gezondheid. Hoe ga je om met kritiek? Gevaar dat je verstrikt raakt in onrust van pietluttigheid.

 

Zevende Huis: Jij en je partner; contacten in een op een situatie; vriend en vijand;  hoe afhankelijk ben je van de kijk en inzichten van de ander?

 


Achtste Huis:
 Het onderbewuste, diep voelen in eigen binnenwereld. Wat bepaalt jouw gevoel en verhindert een open gevoelscontact?

 

Negende Huis: Ervaren van eigen kracht en autoriteit. Er wordt diepgang verlangd; kans op onrust; doel in leven.

 


Tiende Huis:
Werken, discipline, verantwoordelijkheid en ernst. Hoe laat je je in maatschappij zien. Reactie op de wijze waarop jij je presenteert.

 

Elfde Huis: Verbinden met groep gelijkgestemden. Communicatie van binnenuit. Hoe veilig voel jij je in buitenwereld? Welke angsten ervaar je?

 


Twaalfde Huis:
Het ontastbare; je gaat de diepte in. Gevoel ervaren, diep doorleven, confrontatie, onrust, loslaten, veranderen en overgave.