Kind en Human Design

Heb je een kind met een pittig karaktertje; een kind wat zich niets wil laten zeggen?
Een kind wat zomaar weg kan lopen?

Is je kind een enorme pleaser of juist een opstandig kind?
Wil je kind graag op het podium staan, in de belangstelling?
Heb je het gevoel dat je kind steeds met alle winden meewaait en zich steeds aanpast aan de ander?

Wanneer kinderen van jongs af aan ondersteund en aangemoedigd worden om te leven naar hun ware aard, leiden zij eerder een leven waarin zij meer in contact staan met zichzelf. Ze leren van zichzelf te houden en door het leven te gaan met meer gemak en rust dan velen van ons kennen.

Ze hoeven dan niet door hetzelfde conditioneringsproces te gaan wat zo moeilijk is voor de meeste volwassenen.


 

Onze kinderen zijn de toekomst
Vanaf de geboorte worden kinderen geconditioneerd door ouders, broers/zussen, familie, vrienden, docenten, kennissen etc. Jonge kinderen zijn  enorm kwetsbaar. Ieder kind verlangt naar liefde, erkenning en waardering, begrip, acceptatie en richting in het leven. In de hoop dit te krijgen doet een kind enorm veel. Het ene kind past zich aan en wordt een pleaser. Het andere kind zal door opvallend gedrag willen krijgen wat het nodig heeft.
De eerste zeven jaar zijn in het bijzonder belangrijk. Gedurende deze tijd worden de patronen van hun leven gevormd.

Door het voorbeeld van volwassenen die hun persoonlijke Human Design werkelijk leven, kunnen kinderen opgevoed worden in overeenstemming met hun wezenlijke aard. Stel je voor hoe fantastisch het zou zijn als jij nu al je ware leven zou vormgeven zoals je ten diepste bedoeld bent om te zijn. En wat zou je daarmee jouw kind nu al kunnen meegeven in het leven…?!

Opvoeden is een grote klus, die je met regelmaat voor grote uitdagingen zet.
je ziet de wereld door de bril van je eigen conditionering en dit vertroebelt je waarneming. Niet alleen jezelf maar tevens je kinderen. Om je kinderen te zien door de ogen van een Human Design is een buitengewone belevenis. Het haalt de sluiers weg van je vooroordelen en maakt het mogelijk je kind op te voeden op een manier die zijn of haar ware aard en krachten eert.
Kinderen hebben het vermogen om hun Design snel te begrijpen.

Het kennen van je eigen design en dat van je kinderen zorgt ervoor dat onveranderlijke, genetisch-gedreven familie dynamiek geopenbaard wordt. Het zien van wat niet kan worden veranderd in de familie dynamiek, bevrijd je van het proberen om het onveranderlijke te veranderen en maakt dat je je kunt richten op alternatieve benaderingen voor het oplossen van problemen. Met het zien van het Design van elk familielid, in de context van het hele gezin, lijkt alles op zijn plaats te vallen; waarom kleine Johnny zo rustig zit te spelen wanneer hij alleen is en in de gordijnen hangt zodra er bezoek is. Het verklaart waarom je het gevoel hebt te ontploffen wanneer Jimmy boos is, ook al ben je normaal geen boos persoon, en waarom je Judy’s verdriet zo intens voelt dat het bijna ondragelijk is maar dit niet zo ervaart bij je andere kinderen.

Inzicht brengt bevrijding
Kijkend naar je eigen Human Design en dat van je kind geeft je inzicht in hoe je kind anders is dan jij. Daardoor zul je je kind beter gaan begrijpen. Dit komt de onderlinge verstandhouding ten goede. Als ouder heb je de neiging om je kinderen te vergelijken.
Door de Designs van alle gezinsleden naast elkaar te zien zal een verrijkende ervaring zijn.
Ieder kind is uniek, evenals jij als ouder.
Door het Human Design te gaan begrijpen, kun je je kind ondersteunen en aanmoedigen. Wanneer je je kind stimuleert de zogenaamde strategieën van zijn of haar type te volgen zul je meer begrip krijgen voor het ‘anders’ zijn van je kind.

Manifestor kinderen
Manifestor kinderen kunnen een pittig karakter hebben. Ze zijn van nature niet controleerbaar omdat ze weten dat ze het ‘gewoon zelf kunnen’ zonder hulp van anderen. Een Manifestor kind dient te leren om toestemming te vragen. Als het kind een redelijk verzoek heeft aan de ouder is het van belang dat de ouder het kind verantwoordelijkheid geeft, zodat het vertrouwen tussen ouder en kind versterkt wordt. Anders stopt het kind met vragen om toestemming en doet het kind toch wat het zelf wil. Een Manifestor kind dient met beleefdheid behandeld te worden zodat het leert dit ook naar anderen te doen.
Help je Manifestor kind inzicht te geven dat zijn of haar daden een sterke invloed op anderen hebben.
Het kind kan zo leren om de ander te informeren, waardoor de relatie dan soepeler zal verlopen.

Generator kinderen
Generator kinderen reageren van nature automatisch en moeten worden aangemoedigd aandacht te besteden aan hun reactie. Generator kinderen zenden non-verbale signalen uit die een positieve, een negatieve of soms een neutrale reactie geven op alles wat ze tegenkomen. Leer je Generator kind alleen te reageren als hun reactie duidelijk positief of negatief is. Help je kind bewust te worden van deze non-verbale signalen, geluiden en hun betekenissen. Ik noem het een soort van buikspreker in je onderbuik. Deze geeft ‘bepaalde geluiden’ van ‘ahum’, ‘grrr’ of een ‘uhhh’. Sommige reacties betekenen ‘ja’, anderen betekenen ‘nee’. Forceer een Generator kind niet ‘ja of nee’ te zeggen. Een Generator kind dient te leren te luisteren naar deze buiksignalen. Ouders van Generator kinderen moeten bereid zijn om ‘nee’ als antwoord te accepteren als reactie op een ja/nee vraag. Het is gezond voor een Generator kind om ‘nee’ te zeggen.

Voorbeeld van een zevenjarig kind die tegen haar oma zegt: ‘hmmhmm’ betekent ‘ja’ en ‘uhuu’ betekent ‘nee’…. en maakt ondertussen met haar hoofdje de ja en nee beweging…

Projector kinderen
Projector kinderen dienen erkend en gewaardeerd te worden voor wat ze zijn. Ze dienen te worden uitgenodigd om te experimenteren en te verkennen en het leven te ervaren. Veel Projector kinderen zullen het gevoel hebben niet gehoord en gezien te worden. Slechts 20% van de bevolking ziet een Projector kind in wie het werkelijk is. Daarmee wordt duidelijk dat een Projector kind zich vaak afgewezen kan voelen. Om de talenten en kwetsbaarheden van het kind te waarderen dient de ouder het kind te leren onderscheid te maken tussen werkelijke uitnodigingen of uitnodigingen die gebruik maken van de kwetsbaarheid van het kind.
Ouders van Projector kinderen profiteren in het bijzonder van de kennis van het ontwerp van hun kind.

Reflector kinderen
Reflector kinderen zijn de barometer voor het hele gezin. Wanneer het Reflector kind huilt, is er iemand in het gezin verdrietig of emotioneel. Als het Reflector kind lacht en huppelt, voelen de mensen rondom het kind zich goed. Een Reflector kind weerspiegelt alles in de omgeving. Op school willen ze graag in het midden van de cirkel zitten. Het is hun natuurlijke plek. Geef een Reflector kind ruim de tijd om tot een beslissing te komen. Het heeft een hele maand nodig, voordat het kind kan weten of iets goed is voor ze of niet. Ouders dienen te leren geduld te hebben en het kind tijd en ruimte te geven die het nodig heeft om na te denken en erover te praten. Door erover te praten, hoort het kind zichzelf en daardoor kan het kind een juiste keuze maken in de te nemen beslissing.

Wil je meer weten over het unieke Human Design van je kind: info@AnneNEI.nl