Kinderen van nu

De wereld verandert, waardoor ook wij mee veranderen. We leven in een nieuw tijdperk, wat maakt dat de “kinderen” van nu, kinderen van deze nieuwe tijd zijn. Een uitdagende, nieuwe weg ligt voor hen open.

Geef je kind en jezelf de ruimte om te stralen als een zon!

Het is een geboorterecht om onszelf te mogen voelen als een heelheid.
Voor ieder kind geldt het ‘ZIJN van zichzelf’ als geboorterecht.
Er zijn allerlei factoren die meespelen in het gevoel van welbevinden van het kind.

Steeds jonger krijgen kinderen een predicaat opgeplakt,
waardoor gerichte begeleiding kan worden gegeven. Dit gaat uit van belemmeringen, van wat een kind niet kan, waarin een kind beperkt is, wat het kind nog moet leren.
Daar wordt speciale aandacht aan geschonken.

Ik werk juist vanuit de vele mogelijkheden, kwaliteiten en talenten die het kind allemaal in zich heeft. Dit vergroot het zelfvertrouwen en daar wordt ieder kind (en ook een ouder) toch blij van…?!

Via de geboortehoroscoop van het kind en het Human Design wordt de blauwdruk duidelijk van het kind. Hierin wordt b.v. het temperament van het kind, een meegaand of juist een uitdagend kind, zichtbaar.
Heeft het kind veel begrenzing nodig of is het beter om het kind juist aan te moedigen om eens buiten de gebaande paden te gaan lopen.

Ik werk als Kindertolk, waarin het kind aan jou als ouder laat zien wat er in jouw leven nog aan het licht gebracht mag worden.
Het kind spiegelt de ouder als het ware om de ontkennende, ooit verboden delen in de ouder naar boven te halen.

Verder werk ik met KinderNEI, intuïtief tekenen, familie-opstellingen, helende reis, helende verhalen. 
Soms zal ik natuurlijke middelen inzetten, die het proces bij het kind kunnen ondersteunen.

Goethe zei ooit: Vertrouw op jezelf, dan zul je weten hoe je dient te leven.
Als je lichaam een belangrijke boodschap voor je heeft, dan probeert het je aandacht te trekken door de spanning op te schroeven of door je geïrriteerd of afwezig te maken.
Eerst fluistert het, maar als je niet wilt luisteren, klopt het hoe langer hoe harder op je deur.
Tot slot flikkert het alarmlicht en loeit de sirene.
Dit is wat onze kinderen ook doen bij hun ouders, opvoeders, en op school