Oorsprong Human Design

Het Human Design Systeem is gebaseerd op traditionele oosterse en moderne westerse stromen in de wetenschap:
de Chinese I Tjing, het Indische Chakra systeem, Astrologie, en de joodse Kabbalah vormen belangrijke elementen binnen Human Design in combinatie met de hedendaagse westerse wetenschappelijke inzichten op het vlak van Astronomie, Kwantumfysica, Biochemie en Genetica.
Deze combinatie biedt een diep inzicht in wie jij als uniek persoon bent en hoe je volgens jouw persoonlijke blauwdruk het mooiste uit je leven kunt halen.

Type als blauwdruk
Zo heeft elk type zijn eigen uitdaging en manier om tot ontwikkeling te komen.
Het nodigt uit om dieper in je eigen wezen af te dalen op zoek naar de Essentie. Dit biedt grote verdieping van je leven met diepe inzichten in wie je in oorsprong bent.
Iedereen is diep geconditioneerd door omstandigheden en ervaringen uit het verleden.
Als je je werkelijke blauwdruk durft te gaan leven, gaan er grote deuren open, komt er duidelijkheid, helderheid en rust in je hele systeem.

Jouw persoonlijke Human Design wordt berekend op basis van je geboortedatum, geboorteplaats en je zo exact mogelijke geboortetijd.
Deze Bodygraph is de basis van het Human Design en bestaat uit een aantal onderdelen, die op de volgende pagina’s nader worden uitgelegd.

Het mystieke ‘Human Design’-systeem…
Het ‘Human Design Systeem’ heeft een mystieke ontstaansgeschiedenis, die begon toen Ra Uru Hu, een ontmoeting had op het eiland Ibiza, in januari 1987. Wat of wie nu precies deze ‘Voice’ was, is een onderdeel van de mystieke kant van deze kennis over het Human Design.

Ra Uru Hu werd geboren in Canada, in 1948. Toen Ra al enige jaren op Ibiza  woonde, onderging hij gedurende 8 dagen en nachten dé mystieke gebeurtenis van zijn leven. Sceptisch als hij was, met zijn fysica-achtergrond, had Ra totaal geen enkel geloof in wat voor mystieks dan ook. Hij kende zijn eigen sterrenbeeld niet. Deze intens diepe ervaring veranderde hem van iemand die wars was van elke autoriteit naar de meest nederige persoon op aarde.

De geconditioneerde mens..
Aan de basis van het Human Design System ligt de onthulling dat we tot in hoge mate zijn geconditioneerd, niet alleen door de ‘kleuring’ van mensen om ons heen, maar ook vanuit de planetaire en universele wereld.

Ieder persoon wordt gezien als een specifiek en uitzonderlijk wezen. Door het precies beschrijven van conditioneringsvelden waardoor we dachten te weten wie we zijn, wordt elk mens gedreven tot diepere inzichten, waardoor er helderheid ontstaat in wie we werkelijk bedoeld zijn om te leven.
Dan pas gaat er een weg ontstaan naar werkelijk leven, waardoor je meer rust, ontspanning en geluk in jezelf zult gaan ervaren.

De sleutel in dit ontwakingsproces is het de-conditioneren vanuit ons ‘Niet-Zelf’. Door het nemen van beslissingen vanuit strategie en autoriteit, komt er bewustzijn van ons werkelijke bestaan. Door inzet van deze specifieke autoriteit, kunnen we van ons leven leren genieten, kunnen we vol energie, onszelf neerzetten in de kracht en uitdaging in wie we bedoeld zijn om te leven.


Ra Uru Hu is onverwacht overleden op 12 maart 2011. Eénmaal heb ik hem persoonlijk mogen ontmoeten, gelukkig…

Wat bèn ik intens dankbaar voor deze speciale avond. Ra Uru Hu heeft een diepe indruk gemaakt op mij.