Type – Reflector

Reflectors (1%) met totale openheid en blootstelling aan conditionering van de ander,
dienen een volledige maancyclus te wachten voordat er helderheid is.            

Doel: Verrassend oordelen
Kernvraag: wie zijn zij?
Conditionering: Teleurstelling
Strategie: maancyclus wachten; observeren en gesprekken voeren met anderen en voelen wat dat doet alvorens grote beslissingen te nemen.

Bij jou als Reflector zijn alle centra wit/open. Je wordt op alle gebieden ‘gekleurd’ door invloeden van buitenaf. Jij als Reflector, die in alle opzichten de omgeving reflecteert, kunt nooit terugvallen op een ‘eigen zelf’ en dit is voor veel mensen een moeilijk voor te stellen concept.

Bij het nemen van beslissingen kun je het beste een volledige maancyclus wachten. Gedurende die maand kun je als Reflector vanuit verschillende perspectieven de beslissing op je in laten werken. Het beste is om met veel verschillende mensen hierover te praten. Hierdoor ‘hoor’ je je eigen stem terug  en ben je in staat om alles wat je hierover zei te reflecteren aan jezelf. Zo merk je of je steeds iets naders zegt over het betreffende thema.
Na een maand is er zoveel informatie boven tafel dat je een gedegen en juiste beslissing kunt maken waarbij alles goed is overzien en afgewogen.

Het hele leven van jou als Reflector is een aaneenschakeling van veranderende omstandigheden. Je omgeving is geneigd te denken dat je snel zult bezwijken onder je algehele openheid. Terwijl jij als Reflector inderdaad gevoelig kunnen zijn voor een te grote beïnvloeding, ben je anderzijds juist voorbestemd om te kunnen omgaan met conditionering.

Als Reflector ben je over het algemeen een veerkrachtige mens die direct door heeft wanneer de andere types niet zichzelf zijn, maar leven vanuit conditionering.

Jij als Reflector bent hier om te oordelen hoe het er in het aan toe gaat en hoe het hóórt te gaan op aarde. Je kunt veel verschillende ervaringen hebben in je leven en je bent, als je je bewust bent van je unieke Human Design, in staat om algemeen geldende oordelen te kunnen geven. Als geen ander voel je aan wat er zich afspeelt bij de ander en kun je onbevooroordeeld tot conclusies komen. Niet dat je hier zelf iets aan hebt, je verandert immers continu. Het is aan andere types om de Reflector in ere te houden en iets terug te doen voor geleverde oordelen en adviezen.

Persoonlijke relaties passen niet zo bij jou als Reflector. Je voelt je het meest prettig bij zo veel mogelijk openheid, om van daaruit in verbinding te kunnen staan met het grotere geheel. De rol van rechter is waar jij uiteindelijk voor bestemd bent. Geen ander heeft het in zich om zo helder en onbevooroordeeld naar de ander en de omgeving te kunnen kijken.